Correcties op regelniveau

Het jaar 2017 zit erop en dat betekent dat de jaarrekening in orde moet zijn voor de accountantsverklaring. Over omzetjaar 2012 en 2013 vond nog een afrekening op totaalniveau per verzekeraar plaats. Voor (sub)trajecten die geopend zijn in 2015 en 2016 en sluiten in 2016 zal een correctie op regelniveau noodzakelijk zijn. Een flinke uitdaging die de nodige extra werklast met zich mee brengt. Q-Consult en Q-talent kunnen u hierin ondersteunen. Indien u reeds beschikt over Casemix Kompas kunt u ook snel met Casemix Correct aan de slag. Q-talent zet vervolgens snelle, flexibele en slimme talenten in om correcties door te voeren.

Terugkoppeling resultaten zelfonderzoek

Afgelopen zomer hebben ziekenhuizen veel energie gestoken in het zelfonderzoek. Ook voor 2017 staat het zelfonderzoek weer op de agenda. De resultaten zijn inmiddels vanuit de expertgroep naar de ziekenhuizen teruggekoppeld. De bevindingen zullen nog voor het afsluiten van het omzetjaar 2016 meegenomen moeten worden.

Hoe gaan we hiermee om?

Het is in eerste plaats belangrijk om de werkvoorraad in kaart te brengen. Dit kan met behulp van Casemix Correct. Met een uitgebreide set van controles kan Casemix Correct (mogelijke) onvolkomenheden in de registratie vastleggen. Deze onvolkomenheden worden vervolgens door middel van werklijsten aan de gebruiker getoond, zodat die direct aan de slag kan met de correcties. Wanneer de werkvoorraad in kaart is gebracht, kan Q-talent deze wegwerken.

Uiteraard kunt u ook alleen Q-talent inzetten. Afhankelijk van uw behoefte kunnen één of meerdere talenten aan de slag gaan. Al onze talenten volgen een uitgebreide DBC-training waarbij zowel de systematiek als het zelfonderzoek aan bod komt. Op die manier kunnen zij een vliegende start maken en zijn ze direct van meerwaarde voor uw ziekenhuis.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend op met Bart Gerards op 06-15968742.