Al meer dan elf jaar ervaring op het gebied van detachering, werving, selectie en talentontwikkeling!

In onze nieuwsrubriek houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de inzet van onze talenten.

Q-talent verbreedt dienstverlening

Q-talent is al meer dan een decennium succesvol op het gebied van detachering en werving & selectie van hoogopgeleide starters. Zorgorganisaties vragen daarnaast steeds vaker om tijdelijke inzet van talenten met relevante werkervaring. Voorbeelden hiervan zijn: DBC-consulenten, medewerkers zorgverkoop en projectmedewerkers. Het is mogelijk om het talent na afloop van de detachering in dienst te nemen. Dus heeft u snel slimme en gemotiveerde medewerkers nodig, dan kan Q-talent u uitstekend van dienst zijn.
 

Speciale ondersteuning. Laat ons u helpen bij de invoering van het Zorgclustermodel in de GGZ

De pilot voor het testen van het zorgclustermodel voor de curatieve GGZ is in volle gang. De NZa heeft diverse GGZ-instellingen verplicht om hieraan deel te nemen. Dit is belangrijk, want alleen met genoeg data over hoe het zorgclustermodel zich verhoudt tot de huidige kostensystematiek, kan het zorgclustermodel voor de Nederlandse zorg gevalideerd worden. Dit betekent helaas wel een extra belasting voor uw behandelaren en zorgadministratie, aangezien er naast de DBC-registratie ook bepaald moet worden in welk zorgcluster de cliënt ingedeeld zou worden. Gelukkig kunnen onze talenten met kennis van de DSM IV en V u ondersteunen bij deze pilot

Kunnen wij u helpen bij uw werving en selectie?

De arbeidsmarkt trekt aan en het is een uitdaging om goede medewerkers te vinden. Ook voor de invulling van vacatures kunt u een beroep op ons doen. Wij ondersteunen u graag in de zoektocht naar de perfecte medewerker. Wij zoeken niet alleen naar geschikte kandidaten, maar helpen u ook graag bij het opstellen van een aantrekkelijk functieprofiel en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor een ‘deta-vast’ constructie. Dit betekent dat wij eerst een aantal maanden een talent bij uw organisatie detacheren met de mogelijkheid dat hij of zij na afloop tegen een van tevoren afgesproken fee in dienst treedt.

Beschikbare talenten

Momenteel hebben we verschillende talenten die direct bij u inzetbaar zijn. Zoals Paul en Arnolf. Paul heeft ervaring met verbetertrajecten op de afdeling zorgregistratie binnen de GGZ.

Arnolf heeft als DBC-adviseur bij meerdere ziekenhuizen gewerkt. Hieronder vertelt Arnolf over één van de opdrachten die hij voor Q-talent heeft gedaan:

"Vanuit de afdeling chirurgie, van een groot ziekenhuis, komt de vraag of wij kunnen helpen met de registratie. De achterstand is inmiddels zo groot dat het eigen personeel er tegenop ziet om ermee aan de slag te gaan. Ik overleg met de teamleider en na wat doorvragen blijkt dat de registratie op de SEH moeizaam verloopt. Daarnaast is er behoefte aan scholing. Eerst begin ik met het wegwerken van de achterstand, dit geeft mij al meer inzicht in waar het fout gaat. Door ook te schakelen met de zorgadministratie/DBC-adviseur kunnen we uiteindelijk de hele flow in kaart brengen. Aan het eind van het project geef ik een training aan de secretaresses. Tijdens deze training vertaal ik de algemene wet- en regelgeving naar duidelijke instructies. Ook geef ik nog tips aan de zorgadministratie over de werkzaamheden die geautomatiseerd kunnen worden. Zo hebben we samen enkele processen verder aangescherpt."