Overgang nieuw ZIS

Steeds meer zorginstellingen schakelen over op een nieuw Epd. Een verandering die de nodige impact heeft. Wij kunnen u hierbij ondersteunen om de overgang soepel te laten verlopen. Zo kan Q-talent voor u ook een team van talenten samenstellen die ten tijde van de werkelijke overgang als ‘super-users’ of ‘floor-walkers’ kunnen fungeren. Een greep uit onze andere werkzaamheden zijn:

  • werkvoorraden wegwerken voor een zo ‘schoon mogelijke’ overgang
  • het trainen van de gebruikers
  • het afstemmen en/of inrichten van processen (in combinatie met onze adviseurs van Q-Consult Zorg)

Bij een overgang op een nieuw ZIS (of doorontwikkeling) is een zo ‘schoon’ mogelijke overgang belangrijk om zo min mogelijk financieel risico te lopen. Het gaat hierbij om DBC’s die nog op de ‘plank liggen’ om wat voor (fout)reden dan ook. Het kan namelijk zo zijn dat dat de openstaande (dure) DBC’s wellicht niet meegaan en blijven ‘hangen’. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Samen met een team van talenten kunnen wij u ondersteunen. Zo kunnen wij de werkvoorraden voor u in kaart brengen en prioriteren op basis van financieel risico.. Vervolgens kunnen we deze voor u corrigeren en factureren voordat de daadwerkelijke overgang plaatsvindt. Dit is in de aanloopfase.

Na de live-gang kunnen wij u ook ondersteunen met het trainen van de gebruikers om de nieuwe werkwijze eigen te maken. Deze zogeheten 'floorwalkers' of 'super-users' kunnen zowel de Zorgadministrateurs als artsen hierbij helpen. Hierbij kunt u onder meer denken aan het openen van een DBC tot het vinden van de juiste informatie.

Samenwerking Q-Consult Zorg

Wij hebben, samen met onze partners Q-Consult Zorg, en Casemix, ruime ervaring bij verschillende ziekenhuizen met de implementatie van nieuwe EPD’s van onder andere Chipsoft en Epic.

Contact

Heeft u behoefte naar meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact op met:

Bart Gerards op 06-15968742