Zelfonderzoek: hoe nu verder

Om een houvast te geven voor het aankomend zelfonderzoek zetten wij voor u de belangrijkste lessons learned op een rij.

  • Maak een planning van het tijdspad met de bijbehorende werkzaamheden. Onze ervaring is dat een goede kwaliteit geborgd wordt wanneer u het onderzoek niet onder tijdsdruk uitvoert.
  • Start op korte termijn met de microcorrecties. Door deze vóór de peildatum uit te voeren, hoeft er niet over gerapporteerd te worden in het zelfonderzoek en heeft u al een reëel beeld van de werkelijke omzet. De tijdswinst die dit oplevert, kunt u als ziekenhuis gebruiken om de gevonden fouten structureel aan de bron te voorkomen.
  • Houd er in de documentatie van de deelwaarnemingen en microcorrecties rekening mee dat eenzelfde soort review voor 2018 uitgevoerd zal worden. Over het algemeen wil de reviewer 1 à 2 voorbeelden van een juiste en onjuiste registratie zien.
  • Hanteer altijd het 4-ogen-principe bij de deelwaarnemingen.
  • Onze ervaring is dat een rapportage waarin alle keuzes en stappen goed zijn beschreven een goede basis voor de review is. Bijvoorbeeld is het bij de macrocontroles goed om een onderbouwde keuze voor methode en aantal deelwaarnemingen te maken.
  • Inventariseer voor uw eigen zorginstelling welke zaken afgelopen jaar soepel en minder soepel verliepen zodat u hier rekening mee kunt houden

Ondersteuning Q-talent tijdens en na het zelfonderzoek

Tijdens het self-assessment hebben wij verschillende talenten ingezet om ziekenhuizen in dit proces te ondersteunen. Zo hebben wij allerlei correcties uitgevoerd, steekproeven getrokken en meegeholpen bij het schrijven van het onderzoeksrapport. Ook na afronding van het zelfonderzoek kunnen wij u blijven ondersteunen door het corrigeren van DBC's en de bijbehorende facturenstroom. Op deze manier kunt u aan de voorkant van het primair proces een kwaliteitsslag maken terwijl wij de nodige correcties voor u doorvoeren.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op Bart Gerards op 06-15968742.