Onderregistratie

Zorgverleners in ziekenhuizen en GGZ-organisaties spenderen een significant deel aan het registreren en vastleggen van de geleverde zorg. De laatste jaren ligt de focus vooral op de rechtmatigheid van declaraties, waarvoor het zelfonderzoek is opgetuigd. Het teveel aan onrechtmatige declaraties wordt dan verrekend tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Aan de andere kant van de medaille wordt minder snel gedacht: onderregistratie. Onderregistratie ontstaat als de geleverde zorg aan de patiënt niet in zijn volledigheid vastgelegd wordt. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van een ingrijpende verandering, zoals een overstap naar een nieuw ZIS/EPD. In zo’n situatie kan de volledigheid van de registratie er bij inschieten. Deze onderregistratie kan de volgende impact hebben op individuele zorgorganisaties;

  • Er worden lichtere zorgproducten afgeleid, waardoor er minder inkomsten voor het ziekenhuis zijn. Dit betekent minder investeringsbudget voor betere zorg;
  • Onjuiste weergave van de werkelijk geleverde zorg, waardoor beleid mogelijk op verkeerde data wordt gebaseerd.

Wordt naar uw idee altijd juist, volledig en tijdig geregistreerd? Dit is van belang voor correcte vergoeding van de zorgverzekeraar. Of heeft u toch het gevoel dat niet alle geleverde zorg volledig, juist en tijdig vastgelegd wordt? Wij kunnen u helpen om onderregistratie te onderzoeken én te voorkomen door middel van een zorgprofiel/product analyse, interviews en dossieranalyses onderregistratie. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op Bart Gerards op 06-15968742.