Extra werklast door ICD-10-registratie

Voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) moet in ziekenhuizen vanaf 1 januari 2015 de ICD-10-diagnose worden vastgelegd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil bovendien dat per 1 juli 2015 de ICD-10-hoofddiagnose op de nota naar de zorgverzekeraar komt te staan. Een omvangrijk project dat de nodige extra werklast met zich meebrengt. Q-talent zet medische studenten in om ziekenhuizen hierbij te ondersteunen.

Sinds 2015 moeten alle subtrajecten worden voorzien van een ICD-10-hoofddiagnose op het diepste niveau van de ICD-10. Dit houdt in dat de ICD-10 (hoofd- en neven-)diagnoses niet alleen meer voor klinische- en dagbehandelingstrajecten vastgelegd moeten worden, maar vanaf nu ook voor poliklinische trajecten. ICD-10 moet sinds de zomer 2015 ook op de nota opgenomen worden waardoor kan een traject pas gefactureerd worden als de ICD-10-hoofddiagnose is vastgelegd. Kortom, de ICD-10-hoofddiagnose wordt hiermee onderdeel van de bronregistratie.

Wat betekent dit voor u?

De implementatie van ICD-10-registratie aan de bron is een omvangrijk project. Een aantal ZIS-leveranciers is nog niet klaar voor een efficiënte vastlegging aan de bron door middel van bijvoorbeeld de diagnosethesaurus. Bovendien is deze momenteel enkel dekkend voor een zeer kleine groep specialismen. Wanneer ziekenhuizen niet in staat zijn om aan de bron nieuwe geopende trajecten juist te typeren zal dit achteraf nog handmatig gedaan moeten worden. Daarnaast is er sprake van een extra werklast veroorzaakt door een groter aantal vast te leggen diagnoses. In de meeste ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS) wordt bij het vervolgen van een subtraject namelijk automatisch de DBC-diagnose van het voorgaande subtraject overgenomen of kan deze gemakkelijk handmatig worden overgenomen. Omdat de ICD-10-hoofddiagnose pas vanaf 2015 verplicht moet worden vastgelegd, kan deze niet worden overgenomen van voorgaande trajecten. Daarnaast is er geen één-op-één relatie tussen DBC-diagnose en ICD-10-hoofddiagnose en kan bij een vervolgtraject daarom ook niet zomaar de ICD-10-diagnose worden afgeleid.

Hoe gaan we hiermee om?

Q-Consult Zorg en Q-talent begeleiden diverse ziekenhuizen bij de implementatie van ICD-10-registratie aan de bron. Zo kunnen wij uw ziekenhuis tijdelijk ondersteunen bij het verwerken van deze extra registratie. Daarvoor beschikken wij over een team van medische studenten die de benodigde kennis hebben om de juiste ICD-10-beoordelingen te maken. De medische studenten ontvangen, voordat ze bij u aan de slag gaan, vooraf een uitgebreide training door een expert van Q-Consult. Afhankelijk van de behoefte is extra ondersteuning mogelijk aan de hand van een medisch codeur. Zo kan een medisch codeur voorafgaand een werkinstructie geven en/of steekproeven uitvoeren om de kwaliteit te waarborgen. De keus om een eigen medisch codeur in te zetten is uiteraard ook mogelijk.

Ondersteuningsteam Q-Consult/Q-talent in combinatie met een medisch codeur

Op basis van uw werkvoorraad kunt u een talent of een team van talenten in combinatie met een medisch codeur inzetten. De talenten kunnen voor de initiële en vervolg-DBC’s een voorstel doen voor de juiste ICD-10-codering op basis van beschikbare informatie. Vervolgens kunt u zelf bepalen wat u met dit voorstel doet. U kunt ervoor kiezen om het voorstel direct en automatisch te accorderen of het voorstel eerst nog voor te leggen aan de arts. Bij beide opties bespaart de arts veel tijd omdat het medische dossier niet door hem herzien hoeft te worden.

Een adviseur van Q-Consult Zorg kan het gehele proces voor u begeleiden. Deze zorgt voor continue monitoring van de werklast, beschikbaarheid van de noodzakelijke medische informatie en borgt de kwaliteit van beoordelingen door medisch talenten. Op deze manier heeft u op voordelige wijze tijdelijk extra capaciteit beschikbaar met de juiste kennis en flexibiliteit.

Contact

Wilt u meer informatie over ondersteuning door Q-Consult Zorg/Q-talent? Of heeft u vragen?

Neem dan contact op met:

Bart Gerards op 06-15968742.