Handreiking en Horizontaal Toezicht

Het jaar 2019 betreft een overgangsjaar waarbij er druk gewerkt wordt aan de Handreiking 2018 en Horizontaal Toezicht (HT). Indien je als ziekenhuis deelneemt aan de stimuleringsregeling Horizontaal Toezicht, kan je met de zorgverzekeraar afspraken maken over een afgeslankte vorm van het zelfonderzoek.

Deze verlichting van de administratieve lasten op de verantwoording van de Handreiking 2018 bespaart je tijd die je wellicht goed kan gebruiken voor het zetten van de benodigde stappen richting HT. Daarnaast is er ten opzichte van de Handreiking 2017 een aantal controles geschrapt en/of vereenvoudigd om zo de administratieve lasten te verminderen. Ook is de handreiking aangepast op nieuwe wet- en regelgeving en is er een nieuwe controle toegevoegd waarop de zorgverzekeraar gaat controleren wat wellicht extra werk met zich meebrengt (controlepunt 1.4). Hierbij gaat het om het belconsult, schriftelijke consultatie en/of screen-to-screen consult.

Handreiking en HT

Met 2019 als overgangsjaar kunnen wij ons voorstellen dat je wellicht een keuze moet maken waar je jouw eigen medewerkers op inzet. Met de hulp van Q-Talent kan je beide kanten op. Wij kunnen je namelijk ondersteunen met zowel de Handreiking als bij Horizontaal Toezicht.

  • Met betrekking tot de Handreiking kan je een beroep doen op onze talenten voor het doorvoeren van correcties, controleren op rechtmatigheid en het berekenen van de financiële impact. Al onze talenten volgen een uitgebreide DBC-training waarbij zowel de systematiek als het zelfonderzoek aan bod komt wat hen helpt om een goede start te maken.
  • Ook kan je besluiten om extra capaciteit in te schakelen om te ondersteunen bij het in kaart brengen en het op orde krijgen van de administratieve processen. We constateren dat menig ziekenhuis deze procesbeschrijvingen voor Horizontaal Toezicht wel in huis heeft, maar dat de procesbeschrijvingen  niet altijd volledig, up-to-date of uniform zijn. Ook kunnen onze projectmedewerkers of talenten ondersteunen bij het verzamelen en bijeenbrengen van de vele procesbeschrijvingen, het up-to-date maken van werkbeschrijvingen, het beschrijven van taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers binnen het registratieproces (in TBV-matrixen) en het notuleren bij werkoverleggen.

Inzet Q-Consult

Q-Talent werkt nauw samen met onze adviseurs van Q-Consult. Heb je wellicht behoefte aan een projectleider Horizontaal Toezicht? Ook hiervoor kan je bij ons terecht. Benieuwd waar je met jouw zorgorganisatie staat met betrekking tot HT? Klik dan hier voor de Quickscan. Daarnaast heeft Q-Consult een toolbox ontwikkeld om je te helpen met de inrichting van jouw AO/IC, als voorbereiding op Horizontaal Toezicht. Deze bevat alle beschreven processen (sjabloon) en een blauwdruk voor een intern controleplan. Deze toolbox kan bij ons aangevraagd worden. Wij komen deze dan graag bij je langsbrengen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over ondersteuning door Q-Talent? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Bart Gerards op 06-15968742 of mail naar bart.gerards@qtalent.nl.